Åbo inbjuder folkkulturentusiaster till att fira Finlands första Europeade i juli 2017

Europeade är Europas största årligen återkommande folkminnesevenemang där folkmusikanter- och folkdansare visar upp sina färdigheter på estrader, gator och konserter. Under jubileumsåret för Finlands 100-åriga självständighet är Europeade det största gemensamma evenemanget för den finländska folktraditionen dit alla entusiaster välkomnas oavsett ålder, färdigheter eller stil – det viktigaste är att göra och uppleva tillsammans.

År 2017 kommer Europeade för första gången till Finland 26–30.7. Evenemanget ordnas av Finlands äldsta stad, Åbo, tillsammans med den internationella Europeade-kommittén. I programplaneringen och arrangemangen deltar också aktörer från Egentliga Finland. Evenemangets målgrupper är folkdansgrupper, spelmanslag, folkvisekörer, vokalband och blåsorkestrar.

Till staden samlas färgglad och högljudd internationell deltagargrupp för vilka vi vill erbjuda en oförglömlig upplevelse i den unika miljön – ett evenemang som finslipats in i minsta detalj och vars mångsidiga program och varma stämning charmar festpubliken så att spetsmössorna hamnar snett!

Nedan följer ett par planeringstips för dem som inte känner Åbo och/eller Europeade sedan tidigare:

Åbo är en kompakt stad och det är lätt att röra sig där – till fots kommer man nästan till vilken plats som helst på 15 minuter. Evenemangsplatser har därför koncentrerats till stadens centrum så att det är så lätt som möjligt att gå från en plats till en annan. Det huvudsakliga festområdet ligger på Varvstorget vid Auraåstranden, men festen sprids också till andra torg, parker och restauranger i centrum.

Deltagarna inkvarteras företrädesvis i stadsområdets skolor där det ordnas bespisning och utdelning av dagliga matsäckar. Det lönar sig att boka hotell- och privatinkvartering så snart som möjligt, för det händer alltid i sommar-Åbo, och speciellt under veckosluten i juli. För såväl gruppernas bussparkering som husbilar och husvagnar med el- och vattenuttag har reserverats sina egna områden.Grupperna kan anmäla sig för uppträdande på olika håll i Åbo centrum och på estrader som placerats ut längs med Auraåstranden. För barnen ordnas ett eget program och barngrupperna har en egen konsert. För musikgrupper finns egna uppträdanden och för körer och vokalband en egen konsert. Dagtid ordnas workshoppar och på kvällar ordnas gemensamma dans- och musikuppträdanden. På lördagen ansluter sig hela Europeade-folket till en flera kilometer lång procession som dansar genom staden.

På invigningsfesten uppträder bl.a. Finlands Svenska Folkdansringens juniorer under ledning av Heidi Palmu. På avslutningsfesten framförs Menuet & polska från Oravais under ledning av Marcus Blomberg.

Fredag kväll uppträder Finlands Svenska Folkdansringens dansare med ett 25-minuters program på Varvstorget.


Europeades deltagaravgift är 120 euro/person. Barngrupperna (under 12 år) betalar 75 euro. I summan ingår program, skolinkvartering och skolmat (frukost, lunch, middag). Det förväntas att man uppträder för att få delta i Europeade. Ifall man inte uppträder kan man komma till Åbo som turist och ordna mat och logi på egen hand.


Anmälningen görs lagvis til Europeades huvudkontor i Belgien genom att skicka den ifyllda blanketten senast 20.2 antingen per post eller e-post. Dessutom ska hälften av deltagaravgiften, d.v.s. 60€/person samtidigt betalas.

Ifall ditt danslag inte är tillräckligt stort (minst 10 dansare) för att anmäla sig till Europeade, kan du anmäla dig till Finlands Svenska Folkdansringens "skrammelgrupp". Gör detta i så fall senast 14.2 till Folkdansringens kansli.


Ytterligare information om Europeade och Åbo:
https://www.turku.fi/europeade2017
http://www.europeade.eu/
http://www.visitturku.fi/
Anslut dig till vår Facebook-grupp: www.facebook.com/europeadeturku2017

Kontaktuppgifter

koordinator för Europeade-organisationen Hilu Toivonen-Alastalo
hilu.toivonen-alastalo@europeade2017.fi, 050 563 6907

Åbo stads koordinator för storevenemang Kimmo Hyyppä
kimmo.hyyppa@turku.fi, 050 5590180 och 02 2627180

#folkloreforever    #europeade2017