DANSFORTBILDNING

för DAGHEMSPERSONAL torsdag 8 mars 2018 kl. 16 - 19

och

för LÅGSTADIELÄRARE torsdagen 15 mars 2018 kl. 16 - 19

i Föreningen Brages utrymmen på Kaserngatan 28 i Helsingfors

som lärare fungerar folkdanspedagogen Heidi Palmu

 

Mera information kommer i januari 2018