Det ordnas 3 Folkkulturläger för barn 5-12 år sommaren 2020.

1-5.6 i Borgå - INHIBERAT p.g.a. för få anmälda

8-12.6 i Degerby - mera om lägret kan läsas här...

15-18.6 i Korsholm - INHIBERAT p.g.a. för få anmälda

Anmälan till Degerby-lägret senast 22.5 till Folkdansringens kansli, folkdansringen(at)folkdans.fi eller 040-3523 688.