Finlands Svenska Folkdansring r.f.

Kaserngatan 28
FI-00130 Helsingfors
Tel: +358-40-3523 688
folkdansringen(på)folkdans.fi

ÄLDRE FOLKDANSAREN TIDNINGAR

 

 

 

 

 

Sök ett folkdanslag nära dig då du vill börja dansa!


Visa Folkdanslagen på en större karta

Tryck här till Google-kartan

Du hittar mera information om de olika folkdanslagen då du väljer ett lämpligt distrikt uppe till vänster på sidan.

Förlängd anmälningstid till BARNLEK 2020

17.03.2020 kl. 17:15
Hej!   Vi har fått frågor om återbetalning om man inte kan delta i stämman på grund av pandemi som till exempel det nu aktuella Coronaviruset.    Vi tror att risken att vår stämma mitt i sommaren påverkas är liten, men har enats om följande tillägg till gällande avbokningsregler (se nedan):   §1 Om folkhälsomyndigheten i egna landet och/eller i Sverige avråder från besök i Sverige och/eller avråder från arrangemang med större folksamling i Sverige sker återbetalning enligt §2.
§2 Om anmäld deltagare är förhindrad att komma till BARNLEK 2020 enligt §1, betalar BARNLEK 2020 tillbaka stämmoavgiften bortsett från en administrativ avgift inklusive fasta utgifter på max 500 SEK.
 
§3 Återbetalning görs baserat på den rekommendation om avrådan i §1 som gäller för stämmoperioden (200713-19) en vecka före invigningen (200708 klockan 14:00).
 
 
Gällande avbokningsregler (som visas vid anmälan): Avbokning av deltagare ska ske skriftligt via mejl till anmalan@barnlek2020.se av ansvarig ledare för gruppen. Vid avbokning senast den 30 april 2020 utgår ingen stämmoavgift. Utförda beställningar i samband med anmälan av aktuell deltagare annulleras.
Vid avbokning från den 1 till den 31 maj 2020 sker återbetalning med 50 procent av stämmoavgiften för deltagare. Betalning för beställda artiklar återbetalas ej. Vid avbokning efter den 31 maj 2020 sker ingen återbetalning av stämmoavgift, ej heller för beställda artiklar.
Vid avbokning till följd av sjukdom krävs läkarintyg för återbetalning. Under förutsättning att ansvarig gruppledare meddelat BARNLEK 2020 detta via mejl till anmalan@barnlek2020.se senast den 14 juli 2020 betalas hela stämmoavgiften tillbaka, förutom 250 SEK. Ansvarig ledare ansvarar för att deltagarens läkarintyg kommer arrangören tillhanda senast den 31 juli 2020 för att återbetalning ska ske enligt ovan.     Vänliga hälsningar
 
Styrgruppen för BARNLEK 2020
 
 
Folkdansringen FSF

Kontakta Folkdansringens kansli om du vill ha lösenord till medlemssidorna.

Tel. 040-3523 688
E-post: folkdansringen(på)folkdans.fi

5 NÄSTA EVENEMANG

17.04
Folkdansinstruktörsutbildning Folkdansinstruktörsutbildningen är en grundutbildning på svenska som ger färdigheter att fungera som instruktör för hobbybaserad folkdansverksamhet inom föreningar och arbetarinstitut eller i daghem och skolor.
18.04
Kurs i Menuett som dansas på De Gamlas Dag Kom och lär dig en enkel grundmenuett som passar bra även för skolans danser, framförallt de gamlas danser. Men som även kan dansas i bl.a. folkdanslagen.
01.06
Folkkulturläger för barn 5-12 år i Borgå På lägret gör vi många olika saker, leker-sjunger-dansar-bakar-pysslar-gör utflykter-mm.
08.06
Folkkulturläger för barn 5-12 år i Degerby På lägret gör vi många olika saker, leker-sjunger-dansar-bakar-pysslar-gör utflykter-mm.
12.06
Folkdansinstruktörsutbildning Folkdansinstruktörsutbildningen är en grundutbildning på svenska som ger färdigheter att fungera som instruktör för hobbybaserad folkdansverksamhet inom föreningar och arbetarinstitut eller i daghem och skolor.